Skip Navigation
Skip Sidebar

About

De Vriendenstichting van Odensehuis Andante ondersteunt het Odensehuis met extra financiële middelen. Daartoe houdt de Vriendenstichting eenmaal per jaar een donatie-actie (geen fondsenwerving) en ...

WellbeingPeople with disabilitiesCommunity & family
Good health and well-being
Share

About Vriendenstichting Odensehuis Andante

De Vriendenstichting van Odensehuis Andante ondersteunt het Odensehuis met extra financiële middelen. Daartoe houdt de Vriendenstichting eenmaal per jaar een donatie-actie (geen fondsenwerving) en beheert de donatiegelden.
Odensehuis Andante is een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en naasten. Uitwisseling, ontmoeting, samen actief zijn en je leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leiden zoals jij dat (met je dierbaren) wilt, daarvoor kunt u bij het Odensehuis terecht.

Recently added opportunities

Organisation role · Flexible hours
Utrecht
Algemeen Bestuurslid Vriendenstichting Odensehuis Andante
De algemeen bestuurder beslist mee over de besteding van het gering vermogen en is actief bij het eenmaal per jaar werven van donaties voor Odensehuis Andante.Posted by Vriendenstichting Odensehuis Andante

Photos