Skip Sidebar

About

Het Buurtpastoraat is vanuit het Evangelie aanwezig bij kwetsbare mensen in Utrechtse buurten en steunt hen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun ...

Community & familyWellbeingSocial justice
No PovertyReduced inequalitiesGood health and well-being
Share

PhotosNo Published Albums
When published, albums will appear here