Skip Navigation

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VRIJWILLIGERSCENTRALE UTRECHT 2023 

 

1. Inleiding 


Vrijwilligerscentrale Utrecht (VC Utrecht), gevestigd aan de Bemuurde Weerd OZ 3, 3514 AN te Utrecht, wil bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Utrecht zich vrijwillig kunnen, willen en blijven inzetten. 

 

Dit doen wij onder meer door vrijwillige inzet te: 

 • Stimuleren 
 • Ondersteunen en ontwikkelen 
 • Waarderen 


Om bovenstaand doel te bereiken, verwerken wij persoonsgegevens. Met deze persoonsgegevens gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om. De gegevens worden verwerkt zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.  

 

In deze privacyverklaring verstrekken we informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons en de privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten/afnemers van onze diensten en bezoekers van de website(s) en digitale vacaturebank. 

 

VC Utrecht is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen van de verwerking zelf bepalen, ook als wij een deel van de verwerking uitbesteden aan een andere partij.  

 

Apps of websites van derden waarnaar wij verwijzen vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing. 

 

Binnen VC Utrecht verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om onze dienstverlening aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren en onze doeleinden te kunnen realiseren. Hieronder leggen we uit hoe de persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel.  

 

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens:


 • Direct van jou: als je telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt. 
 • Via formulieren op onze website: als je je aanmeldt voor activiteiten, als je een vraag stelt of reageert op een vrijwilligersvacature vul je zelf op de website verschillende persoonsgegevens in.  
 • Door het plaatsen van cookies bij het bezoek aan onze website: voor onder andere het uitvoeren, verbeteren en registreren van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens door het plaatsen van cookies.  
 • Via derden: als je voor een voorlichtingsgesprek en/of begeleiding bij het zoeken naar vrijwilligerswerk door een van onze partners naar ons wordt doorverwezen geven die jouw persoonsgegevens aan ons door. 

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij:


 • Contactgegevens: naam, emailadres, telefoonnummer, postadres (indien nodig). 
 • Aanvullende gegevens: in sommige gevallen hebben wij voor een goede uitvoering van activiteiten/diensten aanvullende gegevens nodig, bv voorkeuren voor gebied of sector waar je vrijwilligerswerk wilt doen of leervragen, verwachtingen en ervaringen met het onderwerp die je hebt doorgegeven omdat je je hebt aangemeld als deelnemer aan één van onze  trainingen/workshops. 
 • Je geboortedatum: minderjarigen mogen vrijwilligerswerk doen, onder bepaalde voorwaarden. Wij vragen daarom de geboortedatum van iedereen die een account bij ons aanmaakt zodat wij organisaties over deze voorwaarden kunnen inlichten.
 • Gegevens over je bezoek aan de website, zoals welke pagina’s je bezoekt.  

 

4. Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens:


Grondslag voor gegevensverwerking. Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

 •  Wij verwerken je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen ons en jou (het matchen van vrijwilligers met beschikbare vacatures). Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van vrijwilligers over actualiteiten, of wijzigingen en verbeteringen aan onze dienstverlening.
 • We gebruiken de gegevens om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden en met je te communiceren.  
 • Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor opvolgings-, rapportage- en statistische doeleinden, om je mening te vragen over onze dienstverlening en deze te verbeteren. 
 • Als jij je daarvoor hebt opgegeven, gebruiken we je persoonsgegevens om je onze nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je altijd afmelden met de link in de nieuwsbrief zelf. 

 

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens:


 • Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens delen met derden. Als je gebruik maakt van onze matching geef je zelf je gegevens door. Als je deelneemt aan onze trainingen/workshops geven we alleen die gegevens door die de trainer nodig heeft om zijn/haar training te kunnen geven. 
 • Voor onze website/vacaturebank maken wij gebruik van het Deedmob platform. De afspraken die wij hebben gemaakt met Deedmob over de bescherming van je persoonsgegevens hebben we in een verwerkersovereenkomst vastgelegd, waarin Deedmob wordt verplicht om de AVG en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving na te leven. 
 • Om jouw websitebezoek te analyseren gebruiken wij Google Analytics. Wij plaatsen alleen functionele- en statistische cookies, geen commerciële tracking cookies. 

 

6. Beveiliging 


Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VC Utrecht passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Zo hebben we ook onder meer dataverbindingen beveiligd en hebben binnen VC Utrecht uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens. 

 

Jouw gegevens worden door ons nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. 

 

7. Jouw rechten 


Recht op inzage: 

Je hebt het recht om jouw gegevens die bij VC Utrecht zijn vastgelegd, op te vragen. 

 

Recht op rectificatie: 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze door ons te laten wijzigen.  

 

Recht op wissen van gegevens: 

Wil je dat jouw gegevens niet langer bij ons vastgelegd zijn? Je hebt het recht om deze door ons te laten wissen. 

 

Recht op overdragen van gegevens: 

Je hebt het recht om jouw gegevens die bij ons zijn vastgelegd, over te laten dragen naar een andere organisatie. 

 

Recht op het indienen van een bezwaar: 

Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw gegevens. 

 

Je kunt een verzoek doen tot uitoefening van een van deze rechten door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen je verzoek binnen een maand na ontvangst in behandeling nemen. We vragen je altijd om je te identificeren. 

 

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij jouw verzoek(en) behandelen, dan kun je met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Indien dit niet leidt tot een oplossing, kun je gebruikmaken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.  

 

8. Wijzigingen in de privacyverklaring 


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging(en) wordt/worden via de website aan je bekendgemaakt. We adviseren je om regelmatig de website te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de privacyverklaring. 

 

9. Contact 


Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of ons te bellen op 030 – 231 2289. 

 

 Versie 16-11-2023

 


Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English