Skip Navigation
Post | August 2022 | News | 1 min read

In gesprek met Zin in Utrecht

“De hulp vanuit VC Utrecht is echt fantastisch”, benadrukt Godelieve meerdere keren tijdens het gesprek. Godelieve is geestelijk verzorger thuis en sinds 2019 vrijwilligerscoördinator bij het Centrum voor levensvragen Zin in Utrecht. Hieraan is een team verbonden van geestelijk verzorgers en inmiddels een behoorlijk grote groep vrijwilligers. “Vrijwilligers worden bij ons ingezet bij maatjesprojecten, groepsbijeenkomsten en ondersteunende taken zoals PR”, vertelt Godelieve. De afgelopen twee jaar heeft ze het druk gehad. Gedurende de pandemie heeft een grote groep Utrechters zich aangemeld om vrijwilligerswerk te doen bij Zin in Utrecht.


Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en Geestelijk Verzorgers thuis. Geestelijke verzorging is een specialisatie in de geestelijke hulpverlening waarbij aandacht voor zingeving, spiritualiteit en religie centraal staat.


In 2016 is Zin in Utrecht gestart met een maatjesproject. Toen was de organisatie bezig met het vormgeven van de flyer om vrijwilligers te werven. VC Utrecht adviseur Moyra bood aan om mee te kijken met de tekst en het verspreiden van de vacature via de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Binnen no-time meldden tien vrijwilligers zich aan. Het maatjesproject bleek goed aan te slaan. Nu de projecten lopen, klopt Godelieve nog geregeld bij VC Utrecht aan met vragen rondom vrijwilligers en vrijwilligersbeleid. “Moyra is ontzettend punctueel en goed op de hoogte van de actuele regelgeving". Eigenlijk kan ik wel zeggen dat de hulp en het advies van VC Utrecht ons helpt om onszelf als vrijwilligersorganisatie naar een hoger plan te tillen” gaat Godelieve verder.


Wil jij ook jouw organisatie verder professionaliseren op het gebied van vrijwillige inzet? Neem dan contact op via [email protected] of bel naar 030 2312289. Wij denken met je mee!


Foto: MediaMaker VC Utrecht | Lucy Nieuwdorp

Share Post
Related Posts

Teamuitje voor prijswinnaars jubileumactie

| News
Afgelopen september vierden wij het 35 jaar bestaan van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. We trakteerden ruim ...
See more
Utrecht Bedankt

Utrechtse ondernemers, bedankt!

| News
In december heeft VC Utrecht namens de gemeente vrijwilligers in het zonnetje gezet met de actie Utrecht ...
See more