Skip Navigation

Melissa Angelier (28)

‘Kunst is een goede manier om bewustwording te verspreiden en mensen te laten nadenken’ 

Melissa heeft zich tijdens haar tijd bij Missie030 ingezet voor het bevorderen van de dovencultuur. Ze kreeg hier de kans om professioneel verder te ontwikkelen en om te netwerken met mensen die gelijke drijfveren hadden. Tijdens haar deelname aan Missie030 heeft Melissa zich gericht op het opzetten van haar eigen impactvolle onderneming over de dovengemeenschap. Haar motivatie komt voort uit de behoefte om de vaak misplaatste percepties over doven te veranderen. Ze heeft een biculturele achtergrond en spreekt ze zowel Nederlandse gebarentaal als Nederlands. Melissa wilt bijdragen aan een gelijkwaardige samenleving, waar ieder individu gelijk wordt behandeld ongeacht zijn culturele achtergrond. Dit betreft gelijke kansen op de arbeidsmarkt maar ook in het onderwijs.

Met behulp van kunst wil ze de diepte en rijkdom van de dovencultuur tonen, en tegelijkertijd bewustwording creëren en mensen inspireren. Zo zijn veel musea bekend met de code diversiteit en inclusie maar in de praktijk blijkt dit toch anders te zijn. Er zijn vaak geen doven of slechthorende werknemers. Ze worden vaak bij sollicitaties al afgewezen vanwege het niet kunnen horen. 


Hoewel Melissa nog niet zeker weet in welke vorm ze haar onderneming wil gieten, heeft ze al geëxperimenteerd met social media als potentieel middel om haar boodschap te verspreiden. Echter, haar ware passie ligt niet bij marketing of media, maar bij het creëren van kunst en het aanmoedigen van anderen om hetzelfde te doen. 

Voor Melissa draait haar streven niet om financieel gewin, maar om het inspireren en betrekken van anderen in de dovengemeenschap. Naast haar inzet voor haar ondernemingsplannen, draagt Melissa ook bij aan de dovengemeenschap door haar moeder te helpen met tolken en door op verschillende scholen te spreken over dit onderwerp. Ook heeft ze vrijwilligerswerk gedaan bij Sencity festival, waar ze de curator assisteerde bij het afnemen van Sense Sessies met makers, horenden en doven. Haar inzet weerspiegelt haar vastberadenheid om de doven cultuur te eren, te ondersteunen en te versterken, en om zo een blijvende positieve impact te maken op de samenleving.


Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English