Skip Navigation
Skip Sidebar
KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

Non-profit or charity

About

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht. Vanaf ongeveer 2010 werken we samen en in 2016 heeft de Kerngroep ...

Good health and well-beingClimate actionPartnerships for the goals
Share
KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

About KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht. Vanaf ongeveer 2010 werken we samen en in 2016 heeft de Kerngroep de Stichting Kerngroep Ring Utrecht opgericht.

De Kerngroep Ring Utrecht roept op om de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 op te schorten en alternatieven serieus te onderzoeken.

Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefbaarheid in en het behartigen van belangen van de gebruikers van het werkgebied van de stichting voor zover die leefkwaliteit en belangen direct of indirect worden beïnvloed door ingrepen aan de Ring Utrecht, zowel tijdens de uitvoering van die ingrepen als daarna, en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Foto: Rob Huibers.

Recently added opportunities

Communicatie KRU (Kerngroep Ring Utrecht)
Organisation role · Flexible hours
From home
Communicatie KRU (Kerngroep Ring Utrecht)
Wie komt de Kerngroep Ring Utrecht bijstaan met de communicatie naar achterban en buitenwereld? Amelisweerd heeft je nodig!Posted by KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

Photos