Skip Navigation
Skip Sidebar

About

Onderwijsambassadeurs ontlasten scholen door het duurzaam matchen van kundige externen aan onderwijsprofessionals.

EducationCommunity & familyChildren & youth
Quality educationReduced inequalitiesPartnerships for the goals
Share
Onderwijsambassadeurs

About Onderwijsambassadeurs

Onderwijsambassadeurs ontlasten scholen door het duurzaam matchen van kundige externen aan onderwijsprofessionals.

Photos