Skip Navigation
Skip Sidebar

About

Bij Goeie Buur, van de SSH, huisvesten we jongeren die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, bescherm wonen en dak -en thuisloze jongeren. Jongeren krijgen met voorrang een kamer in een ...

Community & familyChildren & youth
Reduced inequalitiesPartnerships for the goalsGood health and well-being
Share
Stichting Studenten Huisvesting

About Stichting Studenten Huisvesting

Bij Goeie Buur, van de SSH, huisvesten we jongeren die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, bescherm wonen en dak -en thuisloze jongeren. Jongeren krijgen met voorrang een kamer in een studentenhuis of studio en worden gekoppeld aan een maatje, de goeie buur.

Photos